13.06.2024

Sosiaalisen median hallinnointi, päivittäminen ja tuloksellisuus kannattaa ulkoistaa monissakin eri tapauksissa. Yksi näistä on tilanne, jossa aika ja/tai osaaminen ei riitä laadukkaan ja systemaattisen sisällön päivittämiseen aktiivisesti.
 

Miksi ulkoistaa sosiaalisen median sisällöntuotanto?

Sosiaalisen median ulkoistaminen on suhteellisen helppoa ja vaivatonta. Palveluntarjoajia on monia ja suurimalla osalla palveluntarjoajista on hyvä ymmärrys siitä, mikä sosiaalisessa mediassa toimii(juuri tällä hetkellä) ja mikä taas ei.

   1. Mainostoimistojen tietoisuus siitä, mikä toimii ja mikä ei..

Tämä onkin yksi tärkeimmistä syistä, miksi kannattaa ulkoistaa sosiaalisen median tuloksellisuus. Sometoimistot sekä mainostoimistot ovat aallonharjalla siitä, mikä toimii parhaiten eri sosiaalisen median alustoilla nykyisillä algoritmeilla.

   2. Näkemykset ja luovat ideat

Toinen syy, miksi sosiaalinen media kannattaa ulkoistaa on se, että saadaan enemmän näkemyksiä ja luovia ideoita toteuttaa markkinointi tavalla, joka toimii juuri teidän kohderyhmälle. Teillä on ymmärrys siitä, mikä tuote/palvelu myy nykyisessä markkinassa parhaiten ja mainostoimistoilla on vahvaa näkemystä siitä, miten tuotteistaa kyseinen palvelu ja tehdä siitä mahdollisimman myyvä.

   3. Kustannustehokkuus

Kolmas syy, miksi voisi olla kannattavaa ulkoistaa sosiaalinen media on se, että se on lähtökohtaisesti halvempaa kuin uuden markkinointiammattilaisen palkkaaminen. Vaikka yritys ei olisikaan harkinnut uuden ammattilaisen palkkaamista, se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö sosiaalisen median ulkoistaminen olisi kustannustehokasta. Monesti yhden kesätyöntekijän palkalla ja sivukuluilla saa jo kokonaisen tiimin eri taitoja omaavista markkinoinninammatillaisista, jotka hoitavat teidän sosiaalisen median kanavat ja niiden sisällöt kuntoon. He myös tekevät sen usein tavalla, josta et osannut edes haaveilla.

   4. Voit keskittyä ydinliiketoimintaan

Aina kannattaa tehdä juuri sitä, missä olet erinomaisen hyvä ja mitä osaa sinusta ei voi ulkoistaa. Keskittymällä enemmän ydinliiketoimintaan ja ulkoistamalla mainonnan → Saatte parempia tuloksia kumpaankin funktioon, sillä teidän asiakkaat ovat tyytyväisempiä, kun heitä palvellaan enemmän sekä paremmin. Tämä johtaa siihen, että suosittelevat teitä myös eteenpäin. Saatte heistä myös hyvät referenssit, joita voi hyödyntää mainonnassa. Kaikki voittaa pitkässä juoksussa.
 

Milloin ulkoistaa sosiaalisen median sisällöntuotanto?

Oikea aika on usein silloin, kun olet jo useampaan kertaan harkinnut sitä. Jatkuva ja toistuva harkinta kertoo siitä, että olet halukas muutokselle. Et ole kuitenkaan täysin vakuuttunut siitä, että tämä kyseinen muutos kannattaa juuri sinun ainutlaatuisessa tilanteessa. Tarvitset hiukan vakuutusta valinnan oikeellisuudesta.

   1. Ajanpuute

Ajanpuute on yksi yleisimmistä syistä, miksi sosiaalisen median ulkoistaminen kannattaa. Tässä vaiheessa kuitenkin kannattaa huomioida se, että jotkut palveluntarjoajat kärsivät myös ajanpuutteesta. Hankintavaiheessa kannattaa siis selvittää, kuinka paljon ajallisia resursseja toimisto on valmis käyttämään teidän sosiaalisen median sisällöntuotantoon. Suurimmilla toimistoilla on satoja asiakkuuksia käsillä yhtäaikaisesti.

Mainostoimistojen ajanpuute ei kuitenkaan aina kerro siitä, etteikö he pystyisi tuottamaan laadukasta sisältöä toistuvasti, aktiivisesti ja laadukkaasti. Joillakin mainostoimistoilla prosesssit ovat niin laadukkaita ja kädenjälki niin hyvää, ettei heiltä tarvitsekaan vaatia huomattavaa määrää työtunteja teidän sosiaalisen median parissa.

   2. Puuttuva asiantuntemus

Toinen erittäin hyvä merkki siitä, että milloin kannattaa ulkoistaa sosiaalisen median sisällöntuotanto on se, että halutaan menestyä sosiaalisessa mediassa, mutta ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, että miten.

Olette voineet päästä tiettyyn pisteeseen asti omilla resursseilla ja osaamisella, mutta mainostoimistot usein tietävät, mitä tehdä seuraavaksi. Voitte olla sisällöntuotannollisessa pullonkaulassa, ettekä enään saa haluttuja tuloksia sosiaalisen median mainonnalla. Mitä tehdä seuraavaksi?

Mainostoimistot ovat usein käyttäneet kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia tai jopa miljoonia euroja maksettuun mainontaan. Jokainen euro mitä on käytetty, on opettanut heitä optimoimaan mainontaa. Jos kohtaat maksetussa mainonnassa tehottomuutta, silloin ollaan tilanteessa, jossa kannattaa harkita vielä hiukan tarkemmin sosiaalisen median ulkoistamista.

   3. Sisällön laatu ja johdonmukaisuus sakkaa

Jos yrityksellä ei ole resursseja tuottaa korkealaatuista, visuaalisesti ja sisällöllisesti houkuttelevaa materiaalia, ulkoistaminen voi parantaa brändin imagoa ja sitoutumista. Brändin johdonmukaisuus ja korkea sisällönlaatu parantaa brändimielikuvaa, joka väistämättä viestii potentiaalisille asiakkaille yrityksen korkeasta laadusta.

   4. Seuranta ja analytiikka

Tuntuuko sinusta siltä, ettet tiedä, mitä mittareita seurata sosiaalisessa mediassa? Miksi juuri kyseisisten mittareiden seuraaminen on tärkeää? Tällöin ollaan tilanteessa, jossa sosiaalisen median sisällöntuotanto kannattaa ulkoistaa tai ainakin varata konsultaatio aika, jossa markkinoinnin ammattilainen avaa sinulle eri mittarit ja niiden seuraamisen hyödyt.

Eri palveluntoimittajilla on usein eri mittarit, mitä he seuraavat. Kaikilla palveluntoimittajilla on kuitenkin syy sille, miksi he seuraavat juuri kyseisiä mittareita. He osaavat usein avata myös sinulle yksityiskohtaisesti, miksi juuri tämä mittari on tärkeä.

Tottakai, vain myynnin kasvu merkitsee pitkässä juoksussa. Erilaiset signaalit on kuitenkin hyvä tunnistaa myös lyhyellä aikavälillä, jotta voidaan tehdä tarvittavat muutokset mahdollisimman nopeasti, ennen kuin liian moni kauppa menee ohitse.
 

Miten ulkoistaa sosiaalisen median sisällöntuotanto?

Tähän kysymykseen vaikuttaa suurimmaksi osaksi se, minkä palveluntuottajan valitset. Jokaisella palveluntuottajalla on hieman erilaisia toimintamalleja, mutta sosiaalisen median ulkoistaminen käy usein hyvinkin helposti.

   1. Kilpailuta muutama toimija

Käy keskusteluja eri toimijoiden kanssa ja analysoi heidän vahvuuksia ja heikkouksia. Valitse näistä toimijoista se, kenen uskot vievän sinut todennäköisimmin haluttuun päämäärään. Vielä tavalla, joka ei liikaa rasita sinun arkea. Kannattaa siis miettiä henkilökemioita valitessa sosiaalisen median sisällöntuotantoon palveluntoimittajaa. Tämä helpottaa huomattavasti kommunikaatiota pitkälle tulevaisuuteen.

   2. Tavoitteiden määrittely

Kerro avoimesti, minkälaisia tavoitteita sinulla on, kun ulkoistat tämän palvelun. Nämä tavoiteet ovat usein myynnin kasvu, bränditunnettuuden lisääntyminen, brändimielikuvan ehostuminen ja tyytyväisemmät asiakkaat.

Sovitkaa yhdessä mittarit, joita seuraatte näiden tavoitteiden osalta ja kommunikoikaa näistä tavoitteista avoimesti koko yhteistyön ajan. Mainostoimistot saavat hyvin usein liian vähän informaatiota yrityksen tilasta ja sisäisistä prosesseista, joka taas voi vaikeuttaa heidän työskentelyä huomattavasti. Pyri välttämään tämänkaltaista tilanetta.

Määritelkää välitavoitteet, jotta tiedetään jatkuvasti, ollaanko oikealla tiellä vai ei. Ole valmis sitoutumaan useammaksi kuukaudeksi tai jopa vuosiksi, sillä parhaat tulokset saadaan pidemmällä aikavälillä.

   3. Kanavat ja osaaminen

Yksi tärkeä asia mitä tulee huomioida palvelua ostaessa on se, että missä kanavissa kyseisellä yrityksellä on ammattitaitoa ja erikoisosaamista. Muista kysyä referenssejä eri kanavista ja katsoa, pidätkö siitä mitä yritys on kyseiselle yritykselle tehnyt.

TikTok on alustana kovassa nosteessa ja miljoonat suomalaiset käyttävät jo alustaa. Alustalla yli 40% on yli 30-vuotiaita ja keskimääräinen aika, mitä kulutetaan TikTokia päivässä on... yli tunti päivässä!

Kaikkia alustoja ei kannata ottaa haltuun kerralla ja kannattaa kyseenalaistaa tätä, jos palvelun tarjoaja tätä ehdottaa. Monikanavainen viestintä ei tarkoita sitä, että viestitään jokaisessa kanavassa. Mielummin viestitään paljon ja laadukkaasti muutamassa eri sosiaalisen median alustassa (tai vain yhdessä..)

   4. Jatkuva kehittäminen

Pyrkikää jatkuvasti kehittämään toimintoja ja kommunikointia yrityksen ja palveluntarjoajan välillä. On hyvä myös miettiä, miten viestitte toisillenne ja kuinka lähelle yrityksen ydinliiketoimintaa palveluntarjoaja pääsee. Usein eri palveluntarjoajat tykkäävät siitä, että he ovat osana yrityksen sisäisiä tiimejä ja saavat jatkuvaa palautetta monelta eri taholta samanaikaisesti.

Jos yhteistyö sujuu hyvin, pyri rakentamaan pitkäaikainen kumppanuus palveluntarjoajan kanssa. Luottamus on erittäin tärkeää eri toimijoiden välillä ja vaikka joku toinen tarjoaisi kiiltävämpää ja trendikkäämpää palvelua - Kannattaa kysyä nykyiseltä toimittajalta, onko heiltä mahdollisuus saada samaa palvelua. Nimittäin vaihtamalla ei aina parane.

Viimeisenä haluan sanoa, että kannattaa luottaa omaan intuitioon. Sillä pääsee pitkälle palveluntarjoajaa valitessa!

 

 

Jere Kamppinen Therwiz Design

Tuloksellisempaa markkinointia
Jere Kamppinen
Myynti ja markkinointi
jere@therwizdesign.fi
+358503738707

Mainostoimisto Vaasa ja Pietarsaari, (Pohjanmaa) 
Kokonaisvaltainen mainostoimisto palveluksessasi..